Evrad-ı Şerif 44

ve es’elüke ilmen nâfian 61. Ve es’elüke amelen sâlihan 62. ve es’elüke yakıynen sâdikan 63. ve es’elüke dînen kayyimen 64. ve es’elükel afiyete min külli beliyyetin 65. ve es’elüke devâmel afiyeti 66. Ve es’elükeş şükra alel afiyeti, 67. Allâhümme innî es’elükel ğinâ vel afiyete vel muâfâti fiddünyâ vel âhirah. 68. Allâhümme yâ âlimes sırrı vel hafiyyâti rafîad derecâti zel arşı tülkır-rûha min emrike âlâ men teşâü min ıbâdike 69. ğâfiraz zenbi ve kâbilet tevbi şedîydel ıkâbi 70. zetdavli lâ ilahe illâ hû ileyhil masîyr 71. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zalîmîn 72. Allâhümme yâ hâdiyel mudillîn

*********

61. İyi ve hayırlı amel işlemek isterim. 62. Doğru ve şüphe götürmez yakîn isterim. 63. Sarsılmaz din isterim. 64. Her türlü belâdan selâmet isterim. 65. Tam ve noksansız bir âfiyet isterim. 66. Âfiyetin devamlı olmasını isterim. 67. İhsan buyuracağın âfiyete şükretmek isterim. Allah’ım! Ben zenginlik ve âfiyet isterim; dünyâ ve âhiret üzüntülerinden kurtulmak isterim. 68. Ey sırları ve gizli şeyleri bilen, kullarından istediklerinin derecelerini yükselten arşın sahibi Allah’ım! Kullarından istediklerine, emrinle, ruh verirsin. (vahye lâyık görürsün.) 69. Ey günahları affeden, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli olan, fazl ü keremi bol olan Allah’ım! Senden başka ma’bûd yoktur. Dönüp varacağımız yalnız sensin. 70-74. Ey yolunu sapanlara doğru yolu gösteren! Ey günah işleyenlere de merhamet eden! Ey sürçenlerin yanılgı ve hatâlarını affeden Allah’ım! Büyük bâdire içinde bulunan bu kuluna acı.