Evrad-ı Şerif 46

veliyyen ve hâfizan ve nâsıran ve avnen ve müıynen. 87. Allâhü’m mağfirlî ve liâbâî ve ümmehâtî ve ihvâni ve aşîratî. 88. Ve li akribâî ve ehibbâî ve üstâdi ve şeyhî 89. ve limen vessânî biddüâil hayri 90. ve limen allemenî hakk ad düâ 91. ve limen yercû berakete düâî minel ahyâi vel emvâti birahmetike yâ sübhânü yâ sültânü 92. ya men lem yelid velem yûled velem yekûn lehû küfüven ehad. 93. Birahmetike ya erhamerrahimîn allâhümme salli ve sellim âlâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbina Muhammedin fil evvelin 94. ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin. 95. ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habina muhammedin fi külli vaktin ve hıyn

*********

86. Beni nefsimin hevâ ve hevesine de bırakma. Bir göz kırpma müddetince, hattâ ondan daha az bir zaman bile, beni, mahlûkattan hiç birinin eline bırakma. Dostum ol, beni koru, yardımcım ol, her işimde destek ve inayetinle muînim ol. 87-93. Allah’ım! Beni mağfiret buyur. Babalarımı, analarımı, kardeşlerimi, kabilemi, akrabâmı, dostlarımı, üstadlarımı, şeyhimi, bana kendilerine hayır dua etmem için vasiyette bulunanları, hakîkî duayı bana öğretenleri, dirilerden, ölülerden, benim duâmın bereketini umanların hepsini mağfiret buyur, ey noksan sıfatlardan münezzeh olan, ey kudret sahibi pâdişâh, ey doğurmayan ve doğmayan, ey hiç bir şey kendisine eş (denk) olmayan, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle mağfiret buyur. 94. Allah’ım! Dünyâya evvel gelenlerin de sonra gelenlerin de Efendisi olan, büyüğümüz, dostumuz, efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ikram et. 95. Allah’ım! büyüğümüz ve efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) her ânda ve her zamanda ikram et.