Evrad-ı Şerif 47

96. Ve salli ve sellim âlâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbina Muhammedin fîl meleil a’lâ ilâ yevmiddîn. 97. Ve salli ve sellim âlâ seyyidinâ ve nebiyyina habibinâ ve alâ cemı’l enbiyai ve’l-mürselin. 98. Ve ala melaiketikel makarrabîn ve ala ehli taatike ecmain 99. ve ala ibadi’llâhi’s-salihîn 100. min ehlissemavati ve ehlil erdîn. 101. Ve radiallahu an eshabi rasulillahi ecmaîn. 102. Allahümme ente rabbî lailahe illa ente halekteni ve ene abdike ve ene alâ ahtike ve va’dike mesteda’tü euzü bike min şerri ma senağtü ebu uleke bi niğmetike aleyye ve ebûü bizennbî fağfirlî zunûbî fe innehu la yağfiruz zünube illa ente yâ erhame’r-rahimîn.

*********

96. Allah’ım! Din gününün tecellîsine (kıyamete) kadar senin en yüce vuslat huzurunda bulunan büyüğümüz, Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ikram et. 97. Salât ve selâm sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün enbiya ve rasüllerin üzerine olsun. 98-100. Sana yaklaşmış meleklerine de, sana itaat eden kullarının tamamına ister yer ehli, ister gök ehli mahlukattan olsun ikramda bulun Allah’ım! 101. Allah, peygamber efendimizden ve ashabının hepsinden razı olsun. 102. Ya Allah! Sen benim Rabbi’msin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve ben iman ve ubudiyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yarabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ve senin bana in’am ve ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da itiraf ederim. Ya Rab! Sen beni aff ü mağfiret eyle. Zira senden başka günahları aff ü mağfiret eden olmaz.