Evrad-ı Şerif 49

111. Tevfiki illa billahi aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. 112. Mâşâallâhü kâne ve mâ lem yese’lem yekûn. 113. Eşhedü ennellâhe âlâküli şey’in kadîr. 114. Ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ. 115. Fallâhü hayrun hâfîzan vehüve erha-mürrâhımîn. 116. Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-’âlemîn

*********

111. Kasten, yahut hatâ olarak, yahut gizli veya aşikâre işlediğim bütün günahlardan dolayı Allah’tan mağfiret dilerim. Bildiğim ve bilmediğim günahlar için de Allah’a tevbe ederim. 112. Hiç kimsede (tâat etmek ve günahlardan kurtulmak) kuvvet ve kudreti yoktur. Buna muvaffak olmak ancak Allah’ın yardımı iledir. 113. Allah’ın dilediği oldu, dilemediği olmadı.114. Bilirim ki Allah, her şeyi yapmaya kâdirdir. 115. Yine bilirim ki Allah, ilmi ile, her şeyi kaplamıştır.116. Allah, en hayırlı muhafızdır ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd ü sena olsun.