Evrad-ı Şerif 51

1. Allâhümmec’al fî kalbî nûran 2. ve fî lisânı nûran 3. ve fî basarî nûran 4. ve fî sem’î nûran 5. ve an yemînî nûran 6. ve an yesârî nûran 7. ve min fevkî nûran ve min tahtî nûran 8. ve min emâmî nûran 9. ve min halfi nûran 10. vec’al lî fi nefsî nûran 11. va’zım lî nûran 12. Allahümme’r-ham ve tehannen alâ seyyidî ve senedî ve mu’temedî 13. ve mekâni’r-rûhi min cesedî 14. ve zahîreti yevmî ve ğadeyî Mevlâna Muhammed Celâli’l-Hakkı ve’d-dîni mette’anâ’l-lâhü bi sırrihu’l-mübîn 15. Ve ‘âlâ âbâihî ve ümmehhatihî ve ecdâdihî ve evlâdihî ve hulefâihî ve fukarâihî ve ehibbâihî ilâ yevmi’l-haşri ve’l-Kur’ân 16. Bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn 17. Ve’l-hamdüli’llâhi rabbi’l-‘âlemîn

*********

1-10. Allah’ım! kalbimi, dilimi, gözümü, kulağımı, sağımı, solumu, üzerimi, altımı, önümü, arkamı ve nefesimi nûrlandır. Bana nûrunu artır yâ Rabbi! Allah’ım! Efendime, dayanağıma ve güven kaynağıma merhamet et ve sev. Varlığımın ruhanî yeri, günümün ve yarınımın kaynağına merhamet et. Mevlâna Celâleddin ki, Allah, bize onu yararlı kıldı. Allah ecdâdına, evlatlarına, geçmişine, sevenlerine ve gönüldaşlarına mahşer gününe kadar Kur’an ile dolu aydınlık müyesser kılsın. Yâ erhame’r-râhimîn! Rahmet senindir. Hamd, âlemlerin Rabbinedir..