Evrad-ı Şerif 53

1. Allahü ekber... Allahü ekber... Lâ ilâhe illallâhü v’allâhü ekber. Allahü ekber ve li’llâhi’l-hamd. 2. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ Rasûlallah. 3. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ Habîballah. 4. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ Nebiyallah. 5. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn. 6. Ve salavâtü’l-lâhi ve’s-selâmühü ale’l-enbiyâi ve’l-mürselîn. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn...

*********

Allahü ekber... Allahü ekber... Lâ ilâhe illallâhü v’allâhü ekber. Allahü ekber ve li’llâhi’l-hamd. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ Rasûlallah. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ Habîballah. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ Nebiyallah. Es-Salâtü ve’s-Selâmü aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn. Ve salavâtü’l-lâhi ve’s-selâmühü ale’l-enbiyâi ve’l-mürselîn. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn...

Sene 1382 hicrî