Evrad-ı Şerif 9

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Yâ sîn. 2. Ve’l-Kur’âni’l-hakîm. 3. İnneke lemine’l-mürselîn. Âlâ sırâtı’n müstakîm. 4. Tenzîle’l-’azîzi’r-rahîm. 5. Litünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğâfîlûn. 6. Lekad hakka’l-kavlü âlâ ekserihim fe hüm lâ yü’minûn. 7. İnnâ ce’alnâ fi a’nâkıhim ağlâlen fehiye ile’l-ezkâni fehüm mukmehûn. 8. Ve ce’alnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâ hüm fehüm lâ yübsırûn. 9. Ve sevâün aleyhim e-enzerte hüm em lem tünzir hüm lâ yû’minûn. 10. İnnemâ tünziru meni’t-tebe’az zikra ve haşiye’r-rahmâne bi’l-ğayb, febe’ş-şir hü bi mağfiratin ve ecrin kerîm. 11. İnnâ nahnü nuhyi’l-mevta ve nektü-bü mâ kaddemû ve âsârahüm.

*********

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Yâ sîn. 2. Hikmet dolu Kur’ân hakkı için, 3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. 4. (Bu Kur’an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. 5. Ataları uyarılmamış. Bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. 6. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. 7. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. 8. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler. 9. Onları (azâb ile) uyarsan da,uyarmasan da onlar için birdir; îmâna gelmezler. 10. Sen ancak zikre (Kur’ân’a) uyan ve görmediği halde Rahmân’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiretle ve pek güzel bir mükâfatla müjdele. 11. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfûz’da) sayıp yazmışızdır.