Hücre Gülbangleri

A) Kapıdan geçme (tekmîl-i hizmet) gülbangi:

Vakt-i şerîf hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Dervîş … kardeşimizin niyâzı kabûl, hizmeti makbûl, âşiyân-ı fukarâda feyz ü safâsı müzdâd ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.[1]

(Y95, 277)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Derviş … kardeşimizin duâsı kabûl, hizmeti makbûl olsun. Dervişlere mahsus hücresinde feyiz ve safâsı bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.[1] Başka bir şekli şöyledir: “Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola. Dervîş kardeşimizin niyâzı kabûl ola. Âşiyân-ı Mevleviyyede râhatı müzdâd ola. Demler, safâlar ziyâde ola. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.” (MAE, 146; MSM, 393)

B) Aşçıbaşının öğüt vermesinden sonra:

Vakt-i şerîf hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Dervîş … kardeşimizin hizmetleri mübârek ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(MAE, 147; MSM, 393)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Derviş … kardeşimizin hizmetleri mübârek olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.

C) Hücre kapısında:

Vakt-i şerîf hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Dervîş … kardeşimizin râhatı müzdâd ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(MAE, 147; MSM, 393)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Derviş … kardeşimizin râhatı bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.

D)Hücreye girildikten sonra:

İnâyet-i Yezdân,

himmet-i merdân,

tebrîk-i mekîn ü mekân ve safâ-yı zemîn ü zamân; çerâğ-i rûşen, fahr-i dervîşân, zuhûr-ı îmân, kânûn-i merdân;

dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(Y95, 277; MAE, 147; MSM, 393)

Allah’ın inâyeti, erenlerin manevî yardımı, mekânın bereketi, oturanın (üzerine olsun). Aydınlık kandil, dervişlerin iftiharı, iman alâmeti ve erenlerin töresidir. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.