Mukabele-i Şerif Gülbangi

İnâyet-i Yezdân, himmet-i merdân ber mâ hâzır nâzır bâd.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû. [1]

(MSM, 378)

Allah’ın inâyeti, erenlerin manevî yardımı üzerimizde hazır olsun, (bizi) koruyup gözetsin. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.


[1]Bunun yerine şu gülbank de okunabiliyordu: Ervâh-ı tayyibeleri şâd u handân ve berekât-ı rûhâniyyet-i aliyyeleri ihsân oluna. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.” (MSM, 377-378; MAE, 100-101)

[Aziz ruhları şad olsun; yüksek rûhlarına bereketler ihsan olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.]