Sabah (Meydan-ı Şerif) Gülbangi

Sabâh-ı şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola;

ashâb-ı hayrâtın rûh-ı revânı handân u şâd,

kulûb-i âşıkân güşâd, demler, safâlar müzdâd ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû. [1]

(Y95, 276)

Mübârek sabah vakti hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Hayır sahibinin aziz ruhu şâd olsun. Âşıkların kalpleri açılsın. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.


[1]Diğer bir şekli şöyledir: “Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola; kulûb-i âşıkan güşâd ola, demler safâlar ziyâde ola, sâhibü’l-hayrâtın rûh-ı revanları şâd u handân ola. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.” (MAE, 135; MSM, 410)

Bir başka şekli şudur: “Sabâh-ı şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola; niyazlar kabûl ola; murâdât husûl bula; demler, safâlar ziyâde ola. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.” (Y86, 423)