Sahrada Taam Gülbangi

El-hamdü lillâh, be sırr-ı Esed, ten-dürüstî-yi cesed, kûrî-yi ehl-i hased; in hordîm, dîger bi-resed; sâhib-i taâm râ belâ ne-resed.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Sultân Veled, hû diyelim hûûû.

(Y95, 277)

(Allah’ın) Arslanı (Hz. Ali)’nin sırrı, vücutlarımızın sağlığı, haset ehlinin körlüğü için Mevlâ’ya şükrolsun. Bunu yedik, başkası gelsin. Yemek sahibine belâ erişmesin. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Sultan Veled’in sırrı (için) hû diyelim hûûû.