Hırsızın Davulu

Gece yarısı hırsızın biri, bir duvarın dibinde eve girebilmek için tünel kazıyordu.

Tünel kazılan evdeki hasta ev sahibi, yarı uyanık bir halde hırsızın yavaş yavaş gelen takırtılarını işitiyordu.

Hasta ev sahibi takırtılar kesilmeyince, evin damına çıktı. Yavaşça başını aşağıya eğdi ve hırsıza:

- Hey, arkadaş! Hayrola, gece yarısı kuyu mu kazıyorsun? Sen kimsin? diye sordu.

Hırsız baktı ki kendine zarar veremeyecek kadar yaşlı ve hasta biri. Hastaya:

- Davulcuyum, dedi. Hasta:

- Eğlenmeyi bırak da ne yapıyorsan onu söyle! diye tekrar sordu.

Hırsız:

- Davul çalıyorum. Hasta:

- Hani davulun sesi? Hırsız:

- Davulun sesini yarın duyarsın, dedi.