Hz.Musanın Merhameti

HZ. MUSA'NIN MERHAMETİ

Musa (A.S.) çobanlık ederken sürüden bir koyun kaçmıştı. Musa peşine düştü. Koşmaya başladı, çarıklarını çıkardı, ayaklarının altı şişti, kabardı.

Akşama kadar onu aradı, koyun gözden kaybolmuştu. Nihayet akşama doğru koyun yorulup kaldı. Musa'da onu yakaladı. Merhametle arkasını, başını okşamaya, anası gibi onu sevmeye koyuldu. Bir parçacık bile öfkelenmedi, kızmadı. Yalnızca sevdi, acıdı, gözünden yaşlar döküldü. Koyunu bir taraftan okşarken bir taraftan da ona:

- Bari bana acımadın, kaçmakla kendi kendine neden zulmettin? diyordu.

Cenab-ı Allah, o anda meleklere şöyle dedi.

- Peygamberliğe Musa yaraşır.