Kendini Deli Gösteren akıllı

Adamın biri, önemli bir işi için akıl danışacağı, fikir alacağı akıllı birini arıyordu.

Bunun üzerine biri ona:

- Bizim şehirde kendini deli gibi gösteren biri var ki ben ondan daha akıllısını görmedim. Yalnız bu adamı, deyneğini at yapmış, diğer çocuklarla beraber oynarken görürsen hiç şaşma. O kendini deli gibi gösteriyor. Aslında o adam son derece bilgili, tecrübeli, zeki birisidir, dedi.

Bunun üzerine akıl arayan adam, ismi verilen şehre geldi. ”Sora sora Bağdat bulunur” derler ya, o da, deli denilen akıllıyı aradı ve buldu.

Sorusu olan adam:

- Ey deyneğe binmiş olan kişi! Atını bu tarafa sür de yanıma gel, diye seslendi.

Deli, deyneğini o tarafa sürerek geldi.

- Çabuk söyle! Atım çok huysuzdur, sonra seni teper, dedi.

Sorusu olan, onun bu halini görünce, asıl soruyu sormaktan vazgeçti ve alay etmek maksadıyla:

- Evlenmek istiyorum, acaba nasıl bir kadın bulmalıyım? dedi.

Deli:

- Dünyada üç türlü kadın vardır. İkisi beladır, üçüncüsü define gibidir, zor ele geçer. Birincisi bela, ikincisi sıkıntı, üçüncüsü ise dünyada cennettir. Birinciyi istersen, o hiç senin olmaz. İkincinin yarısı senindir, yarısı senden ayrıdır. Üçüncüsü ise tamamen senin olur. İşte bunları söyledim. Çekil yolumdan da atım çifte atmadan buradan uzaklaş. Yoksa düşersin de bir daha ayağa kalkamazsın, dedi.

Deli adam, atını çocukların arasına doğru sürdü. Soru soran ise, arkasından koşarak:

- Dur gitme! Gel de bunların açıklamasını yap. Bu üç çeşit kadın kimlerdir? diye bağırdı.

Deli, sopasını durdurdu. Onun yanına geldi ve:

- Senin olmayan kadın; çocuklu, dul kadındır. Bütün sevgisi çocuklarına ve ilk kocasınadır. Yarısı senin, yarısı başkasının olan kadın ise; çocuksuz dul kadındır. Hepsi senin olan kadın ise; bekar kızdır. O her şeyiyle sana bağlıdır, dedi.

Deli, bunları söyledikten sonra atını mahmuzlayarak sokaktaki çocukların arasına karıştı.

Soru soran adam, delinin cevapları karşısında hayret etti ve:

- Ey büyük insan! Sana bir sorum daha olacak. Onu da cevaplandır, öyle git,dedi.

Deli:

- Peki! Çabuk sor, arkadaşlarım beni bekliyor. Adam :

- Bu kadar akıllı ve edepli olduğun halde, bu delilik oyununu neden oynuyorsun?

Deli görünüşlü akıllı adam:

- Neden mi? Çünkü bu devletin idarecileri beni şehre ,kadı/hakim yapmaya karar vermişler. Ben de kabul etmediğim halde, ısrar ettiler. Senden daha iyisini bulmamız mümkün değil dediler. Ben de aslında akıllı ve normal biri olduğum halde, kendimi deli gibi göstermeye mecbur kaldım. Kadı olup, bunca insanın yükünü çekmektense, deli olmak daha hoş, dedi ve tekrar değneğine binip uzaklaştı.