Kronolojisi

30 Eylül 1207

Belh şehrinde Hz. Mevlâna'nın doğduğu tarih.

1212

Ailesiyle Belh'ten hicretin başlangıcı… Mevlâna 5 yaşındadır.

1214

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi ile tanışması.

1221

Feridüddin Attar ile tanışması.

1222

Larende'ye geliş (Karaman).

1222

Muhiddin İbnul Arabi ile tanışması.

1224

Annesi (Mümine Hatun) ve Ağabeyi Alaaddin Çelebinin vefatı.

1226

İlk oğlu Sultan Veled'in doğumu.

5 Mayıs 1229

Nur olarak yansıyacağı ve en güzel hatıraları yaşayacağı veliler şehri Konya'ya gelişi.

24 Şubat 1231

Babası (Sultanü'l Ulema) Bahaeddin Veled'in vefatı.

1232

Seyyid-İ Burhaneddin'in Konya'ya gelişi.

1232-1241

İlim tahsili için Halep ve Şam'a gidişi.

1244

Konya'ya dönüş ve hocalığa başlangıç. Şeyhi Seyyid Buhaneddin'in vefatı.

29 Kasım 1244

Şems'le tanışması, Halveti ve dostluğunun başlaması.

1246

Şems'in ilk sır dolu kayboluşu, sürgüne gidişi.

1247

Şems'in Şam'dan dönmesi.

1248

Şems'in, esrarengiz kayboluşu veya öldürülmesi.

1249

Kuyumcu Selahaddin Zerkub ile dostluğu.

1249

Şeyh Sadreddin Konevi ile dostluğu, hadis dersi alması.

1258

Selahaddin Zerkub'un vefatı.

1260

Mesnevî'nin yazılma sürecinin başlaması.

1262

Küçük oğlu Alaeddin'in vefatı

1264

Hüsamettin Çelebi'yle dostluk dönemi.

17 Aralık 1273

Vuslat günü, Şeb-i Arus demleri. Gönüller incisi Hz. Mevlâna'nm vefatı.

1284

Hüsameddin Çelebi ve Sultan Veled'in katkılarıyla Mevleviliğin kuruluşu.

1284

Hüsamettin Çelebi'nin vefatı Sultan Veled'in şeyh postuna geçişi.

MEVLANÂ'NIN SOY KÜTÜĞÜ

Hz. Ebubekir (R.A.)

Hz. Abdurrahman b. Ebubekir
Hz. Hammad b. Abdurrahman
Muzahhar
Mevdud Hüseyyib
Mahmud b. Mevdud
Ahmed Hatibi
Hüseyin Hatibi (Dedesi)
Bahaddin Veled (Babası)
Muhammed Aleâddin (Ağabeyi) MEVLÂNA Celaleddin


Hz.Mevlana'nın eşleri:

I. Eşi (Gevher Hatun) II. Eşi (Kera Hatun)

Çocukları:
Büyük oğlu Sultan Veled
Alaaddin Çelebi - Âlim Çelebi - Melike (öz)
Kimya Hatun (evlatlık)
Şemseddin Yakub (üvey)