Mevlâna, Nasreddin Hoca’yla Karşılaştı mı, Tanıştı mı?

Bir çok fıkralar Nasreddin Hoca’yı Timurlenk ile çağdaş göstermekte. Bir halk menkibesine göre de Hoca, Hallacı Mansur ve Seyyid Nesimi’yle arkadaş olarak anılmakta.

Akşehir’deki türbesindeki kitabede 1284 tarihi ölüm yılı olarak yazılmaktadır. Doğum tarihi ise hicri 635, miladi 1208 Sivrihisar’a bağlı Hariva köyü olarak zikredilir.

Tarihsel olarak Mevlâna ile Nasreddin Hoca aynı dönemde yaşadıkları halde maalesef hiç karşılaşmamışlardır. Belki birbirlerinin varlıklarından haberdar oldukları halde tanışmak nasip olmamıştır.