Mektubat

MEKTUBÂT (Mektuplar) Yüreğin Kağıda Dökülen Nâmeleri

Bu mektuplar 150 kadardır. İçlerinden yalnız üç tanesi Mevlâna'nın emriyle yazılmıştır. Mektuplar çeşitli vesilelerle kaleme alınmıştır. Devlet erkanına bir haksızlığı bir zulmü haber vermek, yahut bir çaresize bir görev elde etmek için yazılmış olanlar, aile efradına, yahut bir dosta tavsiyelerde, uyarılarda bulunmak için yazılanlar, cevaben yazılanlar vardır.

Mevlâna, mektuplarında da bütün eserlerinde kullandığı üslûbu kullanır. Maksadını halk diliyle, örnekler, hikayeler yoluyla anlatır. Mektubu yazdığı kişinin makamına, mevkisine göre özel bir dil kullanmaz; o kişiye verdiği değere, onun ahlakına göre içinden geldiği gibi hitap eder ve söyler.