Allahın Sopası

Hırsızın biri bir bahçede ağacın tepesine çıkmış bütün gücüyle ağacı silkeleyip duruyordu. Bunu gören bahçe sahibi gelerek:

“Be adam benim ağacıma çıkmış öyle ne yapıyorsun, Allah'tan korkmuyor musun?” dedi.

Ağaçtaki hırsız cevap verdi:

“Allah'ın bahçesinde Allah'ın kulu, Allah'ın kendisine ihsan ettiği meyvelerden yiyor, neden bana bağırıyorsun, yoksa Allah'ın bana yaptığı ihsanı mı kıskanıyorsun?” dedi.

Bunu duyan bahçe sahibi hizmetçisine seslendi:

“Aybek, dedi. Getir o ipi de şu adamcağıza cevap vereyim.”

Hizmetçi ipi getirince bahçe sahibi hırsızı ağaca sıkıca bağladı, ondan sonra da bir sopa alarak vurmaya başladı. Hırsız acıyla feryat ederek:

“Ne yapıyorsun be adam Allah'tan kork, beni öldüreceksin,” dedi.

Bahçe sahibi sükûnetle şöyle dedi:

“Allah'ın kulu Allah'ın başka bir kulunu Allah'ın sopasıyla dövüyor neden bağırıp duruyorsun.”