Firavun ve Haman

Firavun, Hz. Musa sözlerini dinledikçe kaç kere kalbi yumuşadı ve ona inanma noktasına yaklaştı. Hz. Musa'nın sözleri öylesine güzel sözlerdi ki, o sözler taşa söylense taştan süt akardı.

Her defasında kalbi yumuşayan Firavun veziri Haman'la konuşup görüşünce; o kötü düşünceli vezir ona:

“Sen şimdiye kadar padişahtın şimdi, yamalı hırka giyen birinin sözlerine aldanıp ona kul mu olacaksın?” diyerek onu vazgeçirirdi.

Haman'ın söylediği bu sözler mancınıktan atılan taşlar Firavun'un sırça sarayını yıkar, parçalardı. Böylece Musa’nın yüz gün uğraşıp yaptığını, o melun vezir bir anda yıkar atardı.