Hastaların Her Sabah Hz.İsaya Gelmeleri

Hz. İsa (a.s.) yaşadığı devirde her sabah; kör, topal, çolak, hasta, fakir kim varsa kapısının önünde toplanıp onu beklerdi:

Hz. İsa (a.s.) günlük ibadetlerini bitirince dışarıya çıkar kapısında bekleyen bunca çaresiz, dertli insanın dertlerinden kurtulması için dua eder:

“Ey insanlar, hepinizin duası kabul olundu, herkesin derdi çare bulacak kalkıp evlerinize işlerinize dönün,” der. Oraya toplanan dertlerinden üzüntü ve sıkıntılarından kurtulmuş olarak dönerlerdi.