Hırsızlıkla İtham edilen Serviş

Bir gemide bir kese altın kayboldu. Herkesi aradılar Bu sırada derviş bir kenarda uyuyordu. Birisi uyuyan dervişi göstererek:

“Bu uyuyan yoksulu da arayalım,” dedi. Bunun üzerine parası kaybolan hemen dervişin yanına giderek onu uyandırdı:

“Bu gemide bir kese altın kayboldu herkesi aradık çabuk soyun seni de arayalım, belki parayı sen çalmışsındır,” dedi.

Bunu duyan dervişin gönlü daraldı:

“Yarabbi bu zavallı kulunu töhmet . altına alıyorlar yardımını ulaştır,” diye niyaz etti.

Dervişin duası biter bitmez denizin her yanından yüzlerce balık baş çıkardı. Her birinin ağzında emsalsiz ve paha biçilmez bir inci duruyordu. Derviş balıkların ağzından birkaç inciyi alıp gemiye fırlattıktan sonra yürüdü gitti.