Hz.İsaya Soru

Akıllı, gönlü açık biri İsa aleyhisselam'dan:

“Âlemde her şeyden daha sarp daha güç olan nedir?” diye sordu.

Hz. İsa (a.s.) gülerek cevap verdi:

“Ey uyanık ve akıllı er, dünyada en sarp ve en güç şey Allah'ın (c.c.) gazabıdır. Çünkü o gazaptan cehennem bile su gibi erir, titrer,” buyurdu.

Bunun üzerine adam şöyle sordu:

“O zaman Allah'ın (c.c.) bu şiddetli gazabından nasıl korunup kurtulmalı?” dedi.

Hz. İsa (a.s.):

“Kızdığın zaman kızgınlığına, hırsına yenilmemekle bundan korunabilirsin.

Kötü kişiler bu hırsın ve kızgınlığın madeni gibidir. Kötü kişinin kızgınlığı en vahşi hayvanın kızgınlığından daha beterdir. Allah'ın (c.c.) gazabından korunmak için kızgınlıktan sakın,” dedi.