Hz.Musa ve Çobanın Kıssası

Musa (A.S.) bir gün giderken bir çobana rastladı. Çoban:

“Ey kerem sahibi Allah'ım neredesin ki sana kul kurban olayım; çarığını dikeyim saçını tarayayım. Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım... Yüce Rabbim sana süt ikram edeyim.

Bütün keçilerim sana kurban olsun,” deyip duruyordu.

Hz. Musa (A.S.):

“Kiminle konuşuyorsun?” dedi. Çoban:

“Yeri göğü yaratan Allah'ımla konuşuyorum,” dedi. Musa çobanı azarladı, yaptıklarının yanlış olduğunu Allah'a bu türlü hitap etmenin doğru olmadığını söyledi.

Çoban yaptıklarını pişman olarak başını alıp çöle doğru koşmaya başladı.

Biraz sonra Hz. Musa'ya:

“Kulumuzu bizden ayırdın. Biz söze, dile bakmayız, gönüle, hâle bakarız,” diye vahiy geldi. Musa çölün yolunu tutarak çobanı buldu ve müjdeyi verdi.