Hz.Musanın Firavuna Nasihati

Hz. Musa (A.S.) bir gün Firavun'a:

“Sana bir öğüt vereceğim eğer tutarsan karşılığında dört şey kazanacaksın.” dedi.

Firavun:

“O tek öğüt nedir bana biraz açıkla.” dedi.

Hz. Musa:

“O tek öğüt şudur: Açıkça Allah birdir, O'ndan başka tapılacak ilâh yoktur diyeceksin.” dedi.

Firavun:

“Buna karşılık kazanacağım dört şey nedir?” diye sordu.

Hz. Musa:

“Birincisi; Bedenin ebedi olarak sıhatta kalır, ikincisi; ömrün uzun olur, üçüncüsü; devletin ve saltanatın iki kat artar. Dördüncüsü; daima genç kalırsın, hiç ihtiyarlamazsan,” dedi.

Firavun bunları karısı Asiye'ye söyleyince; Asiye: “Daha ne duruyorsun hemen kabul et” dedi.

Firavun”Haman'a da bir danışayım,” deyince

Asiye:

“Sakın öyle bir şey yapma o senin fikrini çeler, seni zarara sokar,” dedi. Fakat Firavun Asiye'yi dinlemeyerek bu sırrı Haman'a açtı. Haman bunu duyar duymaz saçını başını yoldu. Kendini yerden yere atarak Firavun'u kandırdı, iman etmesine mani oldu.