Imrul Kaysın Aşkı

Meşhur Arap şairi aşk ateşiyle yanarak dudakları kurumuş susuz bir hâlde Arap ülkesinde zahmetli bir yolculuktan sonra nihayet Tebük'e geldi. Orada kerpiç ameleliğine başladı.

İmrülkays'ın gelerek kerpiç ameleliğine başladığı haberi padişaha ulaştı. Padişah kalkarak gece vakti onun yanına gitti.

Ey güzel yüzlü, tatlı sözlü, sen zamanın Yusufu’sun her ülkedeki, her şehirdeki bütün güzellikler sana ram oldu. Erler kılıcın yüzünden sana kul oldu, kadınlar aya benzeyen bu güzel yüzünden dolayı sana köle oldu. Buyur sarayımıza gel, bizi şereflendir, kendine bu eziyeti reva görme.” dedi.

İmrülkays bunun üzerine padişahın kulağına eğilerek aşka dair birkaç sır söyledi. Padişahın aklı başından gitti. Tebük padişahı da onun elini tuttu, onunla dost oldu, taçtan ve tahttan vazgeçerek; onunla birlikte uzak ülkelerin yolunu tuttu.

Aşk; büyüklere baldır, çocuklara süt. O her gemiye yüklenen ve geminin ağırlığından fazla olduğu için batmasına sebep olan son yüktür.