Köle ve Sultan Mahmut

Gazne sultanı Mahmut Hint savaşında bir köle elde etti. Onu kendi oğlu gibi büyüterek ona ordu verdi, onu tahtının yanında oturttu bütün bu ihsanlara rağmen o kö-lecağız hep ağlayıp duruyordu. Bir gün sultan dayanamayarak neden ağladığını sordu.

Köle şöyle dedi:

“Ben çocukken annem kızınca bana hep seni Sultan Mahmut'un elinde göreyim diye beddua eder, beni korkuturdu. Babam da bana yapılan bu kötü budduadan dolayı anneme kızardı. Şimdi annem gelse de bu hâlimi görse diye düşünüyor ve bundan dolayı göz yaşlarımı tutamıyorum.”