Sabır Daha İyidir

Lokman Hekim Hazreti Davud'un yanına gitti. Yaptıklarını görünce hayret içinde kaldı.

Hz. Davud demiri hamur gibi yoğurarak halkalar yapıyor onları birbirine takıyordu.

Lokman, silâh yapma sanatını görmemişti. Onun için bu işe şaşıp kaldı:

“Bu nedir acaba, Hz. Davud böyle ne yapıyor?” diye düşündü.

Fakat sormadı.

“Sabır daha iyidir, bir işin sonu sabırla daha çabuk öğrenilir,” dedi kendi kendine.

Lokman Hekim bir müddet Hz. Davud'u seyretti durdu. Bu arada Hz. Davud işini bitirmiş zırhı tamamlamıştı. Lokman'ın gözü önünde zırhı giyindi, sonra:

“Bu savaşta kılıç darbelerinden korunmak için giyilen güzel bir elbisedir.” dedi.