Peygamberimiz

''Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur...''
(Nisa Suresi 80. Ayet.)

''Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.''
(Muhammed Suresi, 33. Ayet.)

"Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin."
(Ali İmran Suresi 132. Ayet.)

''De ki: -Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.-
Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.''
(Ali İmran Suresi, 32. Ayet)

"Şüphesiz, ALLAH ve melekleri Peygambere salat ederler.
Ey iman edenler, siz de O'na salat edin ve tam bir teslimiyetle O'na selam verin."
(Ahzap Suresi, 56. Ayet.)

''(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.''
(Enbiya Suresi 107. Ayet.)

''Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir.
O, size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.''
(Tevbe Suresi, 128. Ayet)

''Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,
Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.''
(Ahzab Suresi, 21. Ayet.)

''Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.''
(Kalem Suresi, 4. Ayet.)

''O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. O (nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir."
(Necm Suresi, 3-4. Ayetler)

''Ben Hz.Muhammed'in ayağının tozuyum.'' (Hz.Mevlana)
Hz.