Sinan Paşa

Sinan Paşa Türbesi, Fatma Hatun Türbesi'nin güneyinde, hâmuşânın batısında yer almaktadır. Sekiz köşeli planda, sarımtırak renkli kalker kesme taşlarla yapılmıştır.
16 gen kasnak üzerine oturan kubbesi kurşunla kaplıdır.

Türbenin doğu-batı ve güney yönlerinde birer adet söveleri kirli beyaz renk gödene taşı ile yapılmış ahşap pencereleri vardır. Üst kısmında ise söveleri kalker taşından olan, üç yuvarlak ve üç adet üzeri sivri kemer şekilli ahşap ışıklık penceresi yer almaktadır.

Türbenin kapısı kuzey yönündedir. Gödene taşından yapılmış bir çerçeve içerisinde, kemer ve söve taşlan mermerden olan çift kanatlı bir ahşap kapısı vardır. Kitabe basık kemerin üzerindeki çerçeve içerisinde ve iki ibare şeklindedir. İbarelerden birisi Sinan Paşa'ya, diğeride türbenin inşaatına aittir. Kitabelerin okunuşu şöyledir.

Tarihü'l-vefât
İtdi dünyâdan Sinan Paşa güzer, Hak yerin gülzâr-ı cennet eylesün
Didi bir eksikli târihin anın, Canına Allah rahmet eylesün

Tarihü'l-binâ
Sinan Pâşâ virüp can-ı 'azizi, Olub kûy-i şehidâne revâne
O Yûsuf sîrete târîh-İ ihsan, Sinan Pâşâ mahall-i mısr-cinâne
Sinan Paşa