Hz. Ümmü Gülsümün Vefâtı

(Hicret'in 9. senesi)

Resûl-i Ekrem Efendimizin kerimesi ve Hz. Osman'ın zevcesi Hz. Ümmü Gülsüm, Hicret'in 9. senesinde vefat etti.[1]Yıkanıp kefenlendikten sonra, namazını bizzat Peygamber Efendimiz kıldırdı.[2]Defnedildikten sonra kabrinin başında bir müddet oturdu. Bu sırada gözlerinden yaşlar aktığı görüldü.

Hz. Ümmü Gülsüm, Peygamber Efendimizin en küçük kızı, Hz. Fâtıma'nın büyüğü idi. Annesi Hz. Hatice Müslüman olduğu sırada Müslüman olmuştu.

Hz. Osman'ın, Hz. Ümmü Gülsüm'den çocuğu olmamıştı.[3]

___________________________

[1]İbn Hacer, el-İsabe, c. 4, s. 489.
[2]İbn Sa'd, Tabakat, c. 8, s. 38-39.
[3]İbn Sa'd, a.g.e., c. 8, s. 37-38.

Yazar: Salih Suruç