Urfa Mevlevihanesi

Önemli bir dini merkez olan Urfa’da mevlevihanenin kuruluşu 18. yüzyılın başlarına rastlıyor. İlk kuruluşu Hacı İbrahim Ağa tarafından, ikinci kuruluşu Rakka Valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından 1716 yılları civarında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra onarımlar geçiren yapı tekkeler kapatılınca vakıflarca ambar-depo olarak kullanılmış, 1973 yılında Orhan Cezmi Tuncer’in projelerine göre semahane restore edilip camiye çevrilmiştir. Bu süre içerisinde (1925 – 1973) selamlık – harem, hamuşan, dükkanlar ve diğer kısımlar kaldırılmıştır.

Semahane, Kilis Semahanesine benzer. Kare planlı olup tromplar üzerine oturan bir kubbeye sahiptir. Güneyde mihrap, karşısında mutrıb mahfili yer alır. 1990’lı yıllarda çevredeki kasaplar çarşısı ve kal kamulaştırılarak etrafı açılmıştır. Mescit olarak kullanılmaktadır.

Konya Ticaret Odası Dergisi

Urfa Mevlevihanesi