GÖNÜL GİBİ AYAKSIZ BAŞSIZ GEL

Eğer sen, öd ağacıysan buhurdana gel; seni damdan atarlarsa, kapıdan düş içeriye gir!
Madem ki sen bir Yusuf’sun, kuyuya atılmaktan, zindana sokulmaktan kurtulamazsın. Sen kahır zehrini şeker say!
‘Allahuekber’ diyorsun, bu bir adettir, bu resmi söyleyiştir. Gönülden söyleyiş değildir.
Eğer sen ‘Ekber’ dediğin O büyükler büyüğünün kuluysan, bu büyüklere yakışır şekilde gel! Kendine çeki düzen ver!
Köpekler de nasıl içer kızıl şarabı? Arslansan kızıl şarap gibi gel!
Ne diye altın arıyorsun? Kendi bakırını altın et! Altın olmuyorsa gel o gümüş bedenliye!
Zenginlerin gözleri kupkuru. Fakirlerin ise nemli.
Ey aşık! Sen kupkuru değil, nemli de değil; iki şekle de bürünme de öyle gel!
Melek sıfatlarına mahremsen, melek gibi erkeklikden de, dişilikten de münezzeh ol da öyle gel!
Yolculukta gönül sıfatını elde ettinse, gönül gibi ayaksız gel, başsız gel!