KÖTÜ DOSTTAN İNCİNME KENDİNDEN İNCİN

Onun bu macerayı, bu kavgayı bırakmasında iki hikmet var. O ya kinini gizledi, yahut da hatasını anladı, kötülük yapanı affetti, iyi huylu oldu.
Aklına başına al da, huzur içinde yaşamak istiyorsan kimse ile çekişme! Kavga etme, sabırlı ol!
Sana kötülük edene karşı duyduğun kat kat kini, nefreti gönlünden sök, at!
Kötü dosttan incinme, kendinden incin, kendi noksanını, kendi hatanı gör! O düşman asıl sensin, karşında düşman olarak gördüğün senin aksindir. Sakın düşmanı iki sanma!
Başkasının kibrinden, kendini üstün görmesinden, cimriliğinden incinme, kendinden incin! Çünkü ırmak, kış yüzünden donar.
Aşkla kızışan, başkalarının soğukluğundan incinmez. Susamış adam Temmuz’da kar arar.
Mezarda yılan yoktur. Fakat sen, yılan sepetisin. Çünkü, sende bulunan kötü huylar, ayrı ayrı birer yılandır. Onların hepsi de sana düşmandır.